Doświadczenie
Skuteczność
Bezpieczeństwo

Kontakt

WYNAJEM BUDYNKÓW I LOKALI MIESZKALNYCH W RAMACH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - składników majątku związanych z działalnością gospodarczą (w zależności od wybranej formy opodatkowania: skala podatkowa/podatek liniowy/ryczałt)

 

ZAKAZ AMORTYZACJI

WYKORZYSTYWANE W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, WYDZIERŻAWIANE ALBO WYNAJMOWANE NA PODSTAWIE UMOWY

Nie podlegają amortyzacji (NIE PODLEGAJĄ TEŻ UJĘCIU W EWIDENCJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH):

  • budynki mieszkalne wraz ze znajdującymi się w nich dźwigami,
  • lokale mieszkalne stanowiące odrębną nieruchomość,
  • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz
  • prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.

 

KOSZTY PODATKOWE

OPŁATY EKSPLOATACYJNE I UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI, W TYM NP. KOSZTY REMONTU, OPŁATY ZA MEDIA

PODLEGAJĄ ZALICZENIU DO KOSZTÓW PODATKOWYCH NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH.

ULEPSZENIE: PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, REKONSTRUKCJA, ADAPTACJA, MODERNIZACJA

Takie wydatki nie przekraczające w roku podatkowym 10.000,00 zł są kosztem uzyskania przychodów.

Takie wydatki przekraczające w roku podatkowym 10.000,00 zł nie są kosztem podatkowym, gdyż powodują wzrost wartości środka trwałego. Zwiększają wartość początkową i mogłyby być zaliczane do kosztów poprzez odpisy amortyzacyjne. Ponieważ od 2023 nie podlegają amortyzacji, to będą stanowiły koszt podatkowy dopiero w momencie sprzedaży takiego środka trwałego.

WYPOSAŻENIE BUDYNKÓW I LOKALI MIESZKALNYCH NADAL MOŻNA ZALICZAĆ DO KOSZTÓW PODATKOWYCH NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH.

 

WYNAJEM PRYWATNY 

Jedyną dopuszczalną formą opodatkowania jest ryczałt (8.5%/12.5%) od przychodów ewidencjonowanych.

Nie trzeba informować urzędu o rozliczeniu najmu w 2023 ryczałtem.

Jeśli w roku 2022 przychody nie przekroczyły 200.000 euro, to można wybrać kwartalne rozliczenie podatku.

Należy pamiętać, że przepis dotyczy przychodów z najmu wszelkiego rodzaju składników majątkowych, nie tylko nieruchomości ale rzeczy ruchomych.