Doświadczenie
Skuteczność
Bezpieczeństwo

Kontakt

Aktualne deklaracje o rezygnacji z PPK wygasają 28 lutego 2023 roku. Wszystkie rezygnacje złożone przed dniem 1 marca tracą zatem ważność - nie ma przy tym znaczenia, czy pracownik złożył deklarację o rezygnacji rok temu czy dopiero kilka dni temu.

Pracodawca ma obowiązek do końca lutego 2023 poinformować pracownika i zleceniobiorcę:
o automatycznym zapisie do PPK od 1 kwietnia 2023,
o możliwości rezygnacji z PPK do 31 marca 2023 roku i w każdym innym czasie, gdy już są uczestnikami PPK.

Zatem jeśli pracownik chce zrezygnować z PPK, powinien ponownie złożyć pracodawcy pisemną deklarację o rezygnacji wpłat do PPK (może ją złożyć najwcześniej 01 marca, a najpóźniej 31 marca 2023 roku).