Doświadczenie
Skuteczność
Bezpieczeństwo

Kontakt

Najnowsze orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego zamyka drogę do uwolnienia się od odpowiedzialności za zaległości podatkowe. Odpowiedzialność jest charakteryzowana przez NSA, jako odpowiedzialność solidarna, nieograniczona i subsydiarna. 

Solidarna - odpowiedzialność członka zarządu jest wspólna ze spółką. To oznacza, że organ decyduje od kogo będzie egzekwować zaległości.

Subsydiarna - gdy zaległości nie udało się ściągnąć od spółki.

Nieograniczona - członek zarządu odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem, w tym prywatnym.